Privacyverklaring

Dit is het privacybeleid van Dearly, een bedrijf gevestigd op Mgr. van Roosmalenplein, 5213GC te ‘s-Hertogenbosch. In ons privacybeleid wordt uitgelegd hoe we informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen met betrekking tot onze mobiele diensten, onze website www.getdearly.com en alle software die wordt geleverd op of in verband met de diensten van Dearly (gezamenlijk de “Dienst”) en uw keuzes over het verzamelen en gebruiken van uw informatie.

Door onze Service te gebruiken, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat we een platform bieden waar u privé kunt chatten met een andere gebruiker (“Gebruikersinhoud”), inhoud kunt bekijken en in contact kunt komen met een rouwende coach. Dit betekent dat andere gebruikers (zoals hieronder gedefinieerd) u kunnen zien en contact met u kunnen opnemen op basis van uw gebruikersinhoud die openbaar beschikbaar is via de service, in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van dit privacybeleid en onze gebruiksvoorwaarden. Ons privacybeleid is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de service (“gebruikers”).

Welke soorten informatie verzamelen we?

Informatie die u verstrekt

We verzamelen de volgende informatie die u ons rechtstreeks verstrekt:

 • Uw naam;
 • Uw e-mailadres en wachtwoord wanneer u zich registreert voor een Dearly-account;
 • Profielinformatie die u verstrekt voor uw gebruikersprofiel;
 • Communicatie tussen u en Dearly (we kunnen u bijvoorbeeld servicegerelateerde e-mails sturen);
Logbestand informatie

We verzamelen informatie die uw telefoon verzendt wanneer u onze service bezoekt. Deze logbestandinformatie kan informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw telefoon, de OS-versie, de pagina’s van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina’s is doorgebracht en andere statistieken.

Metadata

Metagegevens zijn meestal technische gegevens die zijn gekoppeld aan gebruikersinhoud. Metadata kunnen bijvoorbeeld beschrijven hoe, wanneer en door wie een stukje Gebruikersinhoud is verzameld en hoe die inhoud is opgemaakt. Dit gebeurt allemaal ‘anoniem’, dus de daadwerkelijke inhoud wordt niet met ons gedeeld. We hebben ook chat-buddy-, onboarding- en analysegegevens.

Remarketing

Gebruiker maakt gebruik van remarketingdiensten om oplossingen van derden aan u te adverteren in sommige van onze gepubliceerde inhoud. Als gebruiker mag u zelf beslissen of u de website van genoemde oplossing wilt bezoeken.

Wij, en onze externe leveranciers, gebruiken cookies op onze website om advertenties te informeren, optimaliseren en aanbieden op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Service.

Google: Google AdWords-remarketingdienst wordt geleverd door Google Inc. U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor display-advertenties en de Google Display Netwerk-advertenties aanpassen door naar de pagina Google Ads-instellingen te gaan: http://www.google.com/settings/ advertenties. Google raadt ook aan om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – voor uw webbrowser te installeren. Google Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics. Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de webpagina Google Privacy & Voorwaarden: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Hoe gebruiken we deze informatie?

We gebruiken alle informatie die we hebben om ons te helpen onze Services te leveren en te ondersteunen. Hier is hoe:

 • informatie onthouden zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren tijdens uw bezoek of de volgende keer dat u de Service bezoekt;
 • de effectiviteit van onze Service aanbieden, verbeteren, testen en bewaken;
 • om u te helpen efficiënt toegang te krijgen tot uw informatie nadat u zich heeft aangemeld;
 • meetgegevens bijhouden zoals het totale aantal bezoekers, het verkeer en demografische patronen;
 • technologische problemen diagnosticeren of oplossen;
 • nieuwe producten en functies ontwikkelen en testen; en
 • automatisch de Dearly-applicatie op uw apparaat updaten.
Communicatie

We kunnen uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. U kunt ervoor kiezen om geen enkele of alle van deze berichten van ons te ontvangen door de afmeldlink onderaan de e-mail / nieuwsbrief te volgen of door een e-mail te sturen naar .

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

We zullen uw gegevens niet verhuren of verkopen aan derden buiten Dearly.

Mensen met wie u deelt en waarmee u communiceert

Alle informatie die tijdens de (chat) gesprekken met een andere gebruiker of coach wordt gedeeld, blijft privé. We hebben wel toegang tot deze gesprekken, maar we lezen ze niet omdat ze privé zijn. De enige gegevens die we zullen gebruiken, zijn analyses, zoals:

 • hoeveel berichten er tussen gebruikers worden verzonden (effectiviteit van de chatfunctionaliteit)
 • wat is de gemiddelde tijd die een gebruiker nodig heeft om een bericht te openen.
Verandering van bedrijfscontrole

Als we een deel of het geheel van Dearly of onze activa verkopen of anderszins overdragen aan een andere organisatie (bijv. tijdens een transactie zoals een fusie, overname, faillissement, ontbinding, liquidatie), uw gegevens zoals naam en e-mailadres, chats en alle andere informatie die via de Service wordt verzameld, kan deel uitmaken van de verkochte of overgedragen items. U blijft eigenaar van uw gebruikersinhoud. De koper of verkrijger zal de toezeggingen die in dit privacybeleid zijn gedaan, moeten nakomen.

Juridische verzoeken en het voorkomen van schade

We kunnen uw informatie inzien, bewaren en delen in reactie op een juridisch verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of dagvaarding) als we van mening zijn dat de wet ons hiertoe verplicht. We kunnen ook toegang krijgen tot informatie, deze bewaren en delen als we te goeder trouw van mening zijn dat dit nodig is om: fraude en andere illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen en aan te pakken; om onszelf, u en anderen te beschermen, ook als onderdeel van onderzoeken; en om de dood of dreigend lichamelijk letsel te voorkomen. Informatie die we over u ontvangen, kan voor een langere periode worden geopend, verwerkt en bewaard wanneer deze het onderwerp is van een wettelijk verzoek of verplichting, overheidsonderzoek of onderzoek met betrekking tot mogelijke schendingen van onze voorwaarden of ons beleid, of anderszins om schade te voorkomen.

Veiligheid en beveiliging

Dearly heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen door gebruik te maken van de nieuwste technieken om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. We gebruiken veiligheidsmaatregelen om de informatie die via de Service wordt verzameld te beveiligen en nemen stappen (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord) om uw identiteit te verifiëren voordat we u toegang verlenen tot uw account. Dearly kan de veiligheid van de informatie die u naar Dearly verzendt echter niet garanderen of garanderen dat informatie over de Service niet toegankelijk is, bekend gemaakt, gewijzigd of vernietigd mag worden. Wij verzoeken u uw steentje bij te dragen om ons te helpen. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw unieke wachtwoord en account informatie en voor het beheren van de toegang tot e-mails tussen u en Dearly. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of beveiligingsmaatregelen van enige andere organisatie.

Internationale overdracht

Uw informatie kan worden overgedragen naar en onderhouden worden op computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied van de overheid bevinden, waar de gegevensbescherming wetten kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied. Als u zich buiten Nederland bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de informatie naar Nederland overdragen. Uw instemming met dit privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de wet bewaart Dearly gegevens niet langer dan nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Inspectie en correctie

Als u wilt weten welke gegevens Dearly van u heeft vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u niet via uw account kunt wijzigen, neem dan contact op met Dearly.

Applicaties, websites en services van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden gehanteerd door applicaties, websites of services die zijn gekoppeld aan of van onze Service, inclusief de informatie of inhoud die deze bevat. Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om van onze Service naar een andere applicatie, website of service te gaan, ons Privacybeleid niet van toepassing is op die applicaties, websites of services van derden. Uw browsen en interactie op een applicatie, website of dienst van derden, inclusief degene met een link naar onze Diensten, zijn onderworpen aan de eigen regels en beleidslijnen van die derde partij. Bovendien gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn en geen controle hebben over derden die u toestemming geeft om toegang te krijgen tot uw gebruikersinhoud. Als u een app, website of service van derden gebruikt en u hen toegang geeft tot uw gebruikersinhoud, doet u dit op eigen risico.

Privacy van kinderen

Onze service is niet bedoeld voor personen onder de 13 jaar (“kinderen”). We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kinderen ons persoonlijke informatie hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we erachter komen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen. U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te bekijken op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen heeft over dit privacybeleid van de service, stuur dan een e-mail naar